CURS D'ESTIU

El Curs d’Estiu es va celebrar per primera vegada el 1984 i es va estrenar com a activitat principal de la Unipau. Cada edició, que es duu a terme anualment durant el mes de juliol, dedica les seves jornades a un tema monogràfic relacionat amb els conflictes i la construcció de la pau.

L’activitat s’articula a través de conferències, taules rodones i debats de destacades persones ponents, professores i activistes expertes en els temes tractats.

Entre d’altres, s’han abordat temàtiques com ara les conseqüències dels conflictes armats, els conflictes a la mediterrània, la democràcia, els processos de pau i els conflictes pel control de l’energia.

Consulta totes les edicions

Accedeix a la informació de tots els cursos i cada programa corresponent. Les últimes edicions inclouen un enllaç a les ponències.

Fes clic aquí!