TRANSPARÈNCIA

La Unipau rep o ha rebut finançament de diverses institucions públiques a través de convocatòries i subvencions. Així mateix, l’entitat també manté un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons el qual aquest últim fa una aportació econòmica anual.

Documents

Codi ètic i de conducta
Pla d'abordatge davant l'emergència climàtica
Protocol d'abordatge de violències sexuals