PROJECTE EDUPAU

Edupau és una iniciativa del projecte educatiu de la Unipau que vol ser un espai innovador i plural de desenvolupament i divulgació de continguts dins l’àmbit de l’educació per la pau. L’objectiu de l’Edupau és contribuir a la construcció d’una ciutadania crítica i compromesa que es converteixi en un agent actiu de canvi, a través de la transformació de les relacions socials, econòmiques i polítiques. Una societat que posi al centre la defensa dels drets humans, el dret a la vida digna i que generi alternatives d’acció davant dels mecanismes que causen desigualtats.

Per al projecte es va desenvolupar la creació d’una videoteca d’accés lliure i gratuït en què s’expliquen de manera didàctica diferents conceptes de la cultura de pau. En concret, s’han creat vídeos sobre pau positiva, seguretat humana, conflicte i noviolència. Cada vídeo va acompanyat d’una guia de visionat per poder tractar els vídeos a l’aula.

Una part del projecte Edupau va ser l’organització de cinc taules de debat en què es van tractar els diferents conceptes de la videoteca de cultura de pau. A continuació podeu recuperar cada taula relacionada amb un dels conceptes, i la taula de conclusions final.