TEIXINT XARXES

El Teixint Xarxes és un projecte educatiu que té els seus fonaments en la Cultura per a la Pau i busca promoure en l’àmbit educatiu valors com la igualtat, la cooperació, la solidaritat, el respecte i l’autonomia. 

Les i els joves no només tindran l’espai per posar en diàleg les seves percepcions, sinó també per valorar la diversitat, trobar a través dels seus propis mitjans estratègies per desestructurar estereotips i prejudicis, adquirir eines per gestionar conflictes i comprendre la importància de la seva implicació.

Aquest projecte s’emmarca dins dels nous paradigmes de l’educació, com és l’educació per a la justícia global. 

La nostra finalitat és promoure el coneixement i anàlisi crítica de la realitat, així com la participació activa de les i els joves com a protagonistes per fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social.

 • 7 tallers, amb una durada aproximada d’1 hora cadascun. S’aborden els conceptes fonamentals de la cultura per a la pau.
 • Acompanyament als docents per part de l’equip educatiu de la Unipau, a través de reunions on es posaran en comú les necessitats dels grups i estudiants.
 • Activitats de treball a casa per a l’alumnat, amb el propòsit d’aprofundir els temes treballats a les sessions.
 • Material audiovisual i guies pedagògiques que es compartiran amb l’equip docent de l’institut, per ampliar el contingut temàtic que s’imparteix al llarg dels tallers.
 • Avaluació del contingut i dinàmica dels tallers (alumnat i professorat).
 • Facilitar l’accés a la informació sobre la construcció de pau als i les joves.
 • Generar espais de debat i de participació activa.
 • Fomentar actituds de respecte i escolta activa, especialment en contextos de necessitats oposades.

Metodologia socioafectiva i enfocament integral de la persona. Enfocament en les necessitats i temes d’interès que sorgeixen als tallers. Generem les condicions per a un espai de conversa d’intercanvi lliure i segur.

 • Cercles de Paraula – Espais d’escolta activa i diàleg.
 • Reflexió Crítica sobre els mitjans de comunicació.
 • Metodologies de resolució de conflicte (comunicació no violenta).
 • Eines d’educació intercultural.
 • Jocs o activitats que permetin aprofundir i integrar els temes treballats.

Com funcionen els tallers?