PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu és la branca principal de la Unipau. Consta de diferents projectes que persegueixen l’objectiu de promoure els valors de la Cultura de Pau. Aquests projectes són el Teixint Xarxes, la Biblioteca Humana, el Projecte Edupau i el DENIP.