BIBLIOTECA HUMANA

La primera Biblioteca Humana la va crear l’any 2010 a Dinamarca l’entitat Stop Violence. Partint de la idea que a les biblioteques convencionals hi comparteixen espai tota mena de llibres amb ideologies, experiències i punts de vista molt diversos, convertint-les en un lloc neutral per a un intercanvi d’informació enriquidor, a les biblioteques humanes es proposa canviar els llibres per persones. 

Així doncs, es crea un “catàleg” de llibres-persona cada vegada que es munta la biblioteca i els lectors poden agafar en préstec durant una estona un d’aquests llibres-persona i “llegir-lo”, és a dir, establir-hi una conversa.

Les persones que fan de llibre són persones anònimes de diferents cultures i religions que per alguna raó pateixen discriminació social o l’assignació de diversos estereotips i prejudicis. Són persones reals que ofereixen voluntàriament part del seu temps lliure perquè la resta de la societat entengui què hi ha darrere de la seva imatge estereotipada.

El projecte consta de 5 sessions d’aprenentatge realitzades amb una metodologia participativa i vivencial per a potenciar les actituds crítiques i reflexives dels participants. Aquestes cinc sessions corresponen a les cinc primeres sessions del Teixint Xarxes i els serviran de paraigües teòrics pel procés de preparació de la Biblioteca Humana. Després d’aquestes 5 sessions, es duen a terme les 5 sessions corresponents al desenvolupament de la Biblioteca Humana.

  • Trencar la imatge estereotipada de l’altre i prendre consciència de la nostra identitat per fer valdre la diversitat social i contribuir a una gestió positiva dels conflictes.
  • Ajudar a entendre la diversitat social proporcionant un marc de converses reals sobre temes socials importants.
  • Contribuir al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius amb l’objectiu de fomentar la convivència i la cohesió social en l’àmbit educatiu i en l’àmbit local.
  • Treballar per incorporar els reptes globals i incorporar mirada decolonial.
  • L’alumnat i el professorat que participi en l’organització del projecte de la Biblioteca Humana.
  • La comunitat educativa del centre en general.
  • Comunitat local de barris, casals, etc.

Com funcionen els tallers?