Setmana per la pau - Arcadi Oliveres

La Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres és un esdeveniment que vol ser un espai de trobada, obert a la participació de tota la ciutadania, que provoqui una possibilitat real, viva i dinàmica per repensar entre totes i tots, el futur desitjat per a la nostra societat. Com a Universitat Internacional de la Pau vam participar i donar suport a aquesta iniciativa.

Vam ser present el dia de la inauguració i també a la Plaça del Diàleg. La Plaça del Diàleg va tenir lloc dijous, 30 de juny, de 10 h a 20 h. La Plaça Universitat de Barcelona va acollir als centenars de persones que van anar prenent part de les diferents activitats que oferia l’acte.

Aquesta va ser una iniciativa per tornar a portar el missatge de l’Arcadi als carrers. Durant tot el dia, la plaça va acollir la instal·lació artística “Ser pacifista al segle XXI. Com contribuir a una cultura de pau ara i aquí?”, realitzada per Domestic Data Streamers, amb l’objectiu de compartir els missatges més importants d’Oliveres i de generar espais de trobada, debat i conscienciació de la ciutadania en general.