ORGANITZACIÓ

Des dels seus inicis, la Unipau s’organitza en base a tres grans eixos vertebrals pel que fa a l’equip humà. D’una banda, compta amb un equip de treball, des d’on es plantegen, ideen i discuteixen les activitats principals de l’entitat. D’altra banda, compta amb un equip tècnic encarregat de concretar i materialitzar les activitats que s’ideen des del grup de treball. Finalment, el patronat és l’òrgan que valida tots els projectes i activitats de l’entitat.

GRUP DE TREBALL

El grup de treball es reuneix mensualment per debatre i donar forma a les activitats i projectes de sensibilització i incidència de l’entitat.

EQUIP TECNIC

L’equip tècnic s’encarrega de gestionar i materialitzar els projectes de l’entitat i les activitats que es conceben des del grup de treball.

PATRONAT

El Patronat vetlla pel compliment de la missió i visió de l'entitat i dels objectius anuals i de les activitats proposades que conformen el Pla anual Operatiu.