PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu és la branca principal de la Unipau. Consta de diferents projectes que persegueixen l’objectiu de promoure els valors de la Cultura de Pau: el Teixint Xarxes, el DENIP, la Biblioteca Humana i el Projecte Edupau. Fes clic a les imatges per conèixer amb més profunditat els projectes.