TRANSPARÈNCIA

La Unipau rep o ha rebut finançament de diverses institucions públiques a través de convocatòries i subvencions. Així mateix, l’entitat també manté un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons el qual aquest últim fa una aportació econòmica anualment a l’organització – quantitat no fixa, sinó que ha variat al llarg dels anys en funció de diversos factors.