Projecte Edupau

Edupau és una de les branques del projecte educatiu de la Unipau, que vol ser un espai innovador i plural de desenvolupament i divulgació de continguts dins l’àmbit de l’Educació per la Pau. L’objectiu de l’Edupau és contribuir a la construcció d’una ciutadania crítica i compromesa que es converteixi en un agent actiu de canvi, a través de la transformació de les relacions socials, econòmiques i polítiques. Una societat que posi al centre la defensa dels Drets Humans, el dret a la vida digne i que generi alternatives d’acció davant els mecanismes que causen les desigualtats.

Per a l’inici del Projecte Edupau es van desenvolupar la creació d’una videoteca d’accés lliure i gratuït en què s’expliquen de manera didàctica diferents conceptes de la cultura de pau. Per a l’inici de la videoteca s’han creat quatre vídeos sobre els conceptes Pau positiva, Seguretat Humana, Conflicte i Noviolència, acompanyats d’una guia de visionat per poder explicar-los a l’aula.