CURS D’ESTIU

El Curs d’Estiu es va celebrar per primera vegada el 1984, estrenant-se com a activitat principal de la Unipau. Cada edició, duta a terme anualment durant el mes de juliol, dedica les seves jornades a un tema monogràfic relacionat amb els conflictes i la construcció de la pau.

L’activitat s’articula a través de conferències, taules rodones i debats de destacades ponents, professores i activistes expertes en els temes tractats.

Entre d’altres, hem abordat temàtiques com ara “Les conseqüències dels conflictes armats”, “La mediterrània: un mar de conflictes”, “La democràcia com a garantia de la dignitat humana”, “Processos de Pau” o “Conflictes pel control de l’energia”.