PATRONAT

El Patronat vetlla pel compliment de la missió i visió de les seves línies i dels objectius anuals i de les activitats proposades que conformen el Pla anual Operatiu de l’entitat.

Les seves membres són persones reconegudes per les seves trajectòries professionals, polítiques i d’activisme en la defensa dels Drets Humans, incloent representants d’entitats del moviment per la pau, entitats de Sant Cugat i representants institucionals.