MEMORIAL JOAN XXIII PER LA PAU

Premi que la Universitat Internacional de la Pau conjuntament amb l’Institut Víctor Seix de Polemologia atorga a persones fortament compromeses amb la construcció de la pau i el desenvolupament humà. El guardó  es va donar per primera vegada al 1967, éssent el premi de pau més antic de Catalunya. 

Algunes de les figures premiades han estat Raimon Panikkar, Eduardo Chillida, Maixabel Lasa, Adolfo Pérez Esquivel, Carmen Magallón o Josep M. Montferrer, entre d’altres.

Davant la limitació del guardó, el qual només premia a personalitats en vida, des de 2017 s’otorga també la Menció d’Honor Frederic Roda, destinada a retre homenatge a persones que ja no hi són o bé a entitats i col·lectius que mereixen ser reconegudes pel seu compromís en l’àmbit de pau.

Bases del concurs

OBJECTIU DEL MEMORIAL

Atorgar a persones o entitats significades en la promoció de la pau a través de diversos àmbits del seu testimoniatge i actuació, senzill i, per això mateix, efectiu.

PROPOSTA DE CANDIDATS I CANDIDATES

Qualsevol persona pot fer propostes. Només es pot presentar un candidat o candidata al Memorial Joan XXIII i una entitat candidata a la Menció de Reconeixement Frederic Roda. En el cas del memorial, el candidat o candidata ha de ser una persona viva.

QUÈ CAL PRESENTAR

La proposta, via correu electrònic o per escrit, ha de ser tramesa a la Secretaria de la Universitat Internacional de la Pau. La proposta ha d’anar acompanyada d’un argumentari que en justifiqui els motius, no pot superar l’extensió de dos folis. La data màxima per al seu lliurament és el 15 d’octubre. La Unipau no fa públics els noms dels proposats.

JURAT DEL MEMORIAL I LA MENCIÓ 

El jurat està format per deu membres. La Unipau vetlla per la diversitat de la seva composició. Tres d’ells són nomenats per les següents entitats: Justícia i Pau, Fundació per la Pau i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Els set restants són proposats per la Unipau. El jurat es reuneix en el marc de la Festa de Tardor de Sant Cugat. 

El jurat delibera a partir de les propostes efectuades en temps i forma i acorda l’atorgament del Memorial Joan XXIII i de la Menció de Reconeixement Frederic Roda, aquest s’atorga a una entitat que s’hagi significat a favor de la pau. Les persones que formin part del jurat no pode presentar candidats i/o candidates. El mateix dia es fan públics els noms de la persona i l’entitat escollida.

LLIURAMENT DEL MEMORIAL I LA MENCIÓ

El lliurament dels diplomes del Memorial i la Menció es fa en un acte públic, el lloc i el dia de qual s’anuncia amb antelació.