EQUIP TÈCNIC

 
 

L’equip tècnic, compost per professionals formades en les àrees de Pau i DDHH, s’encarrega de gestionar i materialitzar els projectes de l’entitat i les activitats que es conceben des del grup de treball.

Membres que conformen l’actual equip tècnic:

Neus Sotomayor

directora

Directora i coordinadora de l’entitat. Des de fa més de 20 anys treballa en el tercer sector, sobretot en el camp de l’economia social i solidària i de la cultura de pau. Ha estat Presidenta de La Federació Catalana d’ONG per la Pau. També és membre del Consell assessor de Can Jonch, centre de Cultura per la Pau de Granollers, i ha estat membre del Consell Català de Foment de la Pau en l’etapa de la seva Constitució i en els anys 2017-20. Dins del projecte Edupau, serà la supervisora i validadora final de tots els passos que es vagin seguint.

Mònica Pérez

tècnica de projectes

Tècnica de projectes principal de l’entitat, amb experiència en cooperació internacional enfocada en la defensa i protecció dels drets humans i les persones defensores. Dins del projecte Edupau, s’encarregarà de tasques de gestió derivades del projecte així com participarà del disseny de la campanya i continguts i dels instruments de valoració i avaluació. 

 

 

Mònica Gironès

educadora

Coordinadora del projecte educatiu de l’entitat i educadora del mateix des de fa més de 10 anys. 

Durant els últims 15 anys ha treballat en diversos àmbits de l’educació no formal. 

Anna Montull

comunicació

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, postgrau en Cultura de Pau i Màster en Relacions Internacionals, amb especialització en pau i seguretat. Encarregada de la Comunicació de l’entitat i educadora del projecte Teixint Xarxes.

També ha treballat al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, on actualment hi segueix com a membre col·laboradora, i als Departaments de Comunicació i Cultura de la UNESCO.