FRONTERA IMPOSADA

El Sahel és una regió que s’estén des de l’atlàntic a l’índic, amb tres milions de kilòmetres quadrats i una població de 150 milions de persones (sense Nigèria del Nord) que es duplicarà en els pròxims trenta anys.

Una regió amb una societat civil que ànsia el desenvolupament de les seves llibertats i benestar, però que és l’escenari de la major part dels conflictes militars de tot el planeta, la imposició de règims militaristes i un intens tràfic d’armes.

Una zona subsahariana afectada per una desertificació creixent i on es produeixen uns moviments inèdits de població.

CONSULTA TOTES LES PONÈNCIES

DJ 7 JULIOL

Inauguració institucional

Dagauh Komenan

"Entendre el Sahel"

BLOC 1: ESTRUCTURA SOCIAL
I REALITAT ACTUAL

DV 8 JUL

Marta G. Novo

"Una història del Sahel precolonial a través de les fonts àrabs"

Mbuyi Kabunda

"El neocolonialisme al nord i al sud del Sahel"

Lourdes Benavides

"El cercle de la gana al Sahel: un fracàs polític col·lectiu"

José María Perceval

"La invenció de les fronteres al Sahel: de les vies comercials a les rutes migratòries i de les tribus nòmades al tràfic de drogues i persones"

DV 8 JUL

DS 9 JUL

José Ángel Ruiz Jiménez

"Geopolítica global. Cap a una nova bipolaritat armada?"

Sani Ladan

"Sahel a la mercè dels grans depredadors de recursos estratègics"

Juan Ramon Álvarez Cobelas

"L'arc del Sahel: els "veïns" dels nostres "veïns"?"

Sandra Sotelo

"Cap a models socioeconòmics resilients per a totes en un marc de crisis multidimensional"

BLOC 2: REPTES DEL SAHEL

DG 10 JUL

DG 10 JUL

Blanca Camps-Febrer

"Autoritarisme i Securitització en temps de neoliberalisme"

Albert Caramés

"Securitització i lluita contra el terrorisme al Sahel "

DL 11 JUL

Alejandro Pozo

"Anàlisis de moviments violents"

Oriol Puig

"Fronteres i mobilitats al Sahel: el qüestionat paper de la UE"

José Manuel Maroto

Taller: Les construccions històriques d'"Àfrica" i "negre" com estereotips oposicionals de la identitat "blanca"

DT 12 JUL

Mercedes Jabardo Velasco

"Migracions i trànsit, situació de les dones"

Ivan Navarro

"Crisis de governança al Sahel"

Albert Caramés i Ivan Navarro

Taller: Aprenent a conèixer el Sahel amb diverses mirades

DT 12 JUL

DC 13 JUL

Luis F. Bernabé Pons

"El Sahel des del Magreb. Buscar la pau?"

Josep Maria Royo

"Reflexions, reptes i desafiaments de les negociacions de pau a l'Àfrica"

Neus Sotomayor

Clausura